Skip to main content
Of je B2B marketingcampagnes nu e-mailing, telemarketing of een postmailing betreffen, je hebt te maken met de AVG. Bij e-mail- en telemarketingcampagnes speelt naast de AVG ook de Telecommunicatiewet een belangrijke rol. Omdat wetgeving vaak lastige materie is die wel grote gevolgen kan hebben wanneer je organisatie er niet aan voldoet, leggen we in dit artikel simpel uit waar je als organisatie rekening mee moet houden bij het uitvoeren van je B2B marketingcampagnes.

Wat houdt de AVG in?

De Europese privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldt voor alle organisaties die persoonsgegevens vastleggen van klanten, personeel of andere personen uit de EU. Vrijwel alle ondernemers hebben ermee te maken, ook zzp’ers en kleine bedrijven. De wet geldt ook voor scholen, zorginstanties, verenigingen en stichtingen (Bron: KVK). Het voornaamste doel van de AVG is om persoonsgegevens te beschermen. Maar wat is nu precies een persoonsgegeven? Een persoonsgegeven betreft informatie die direct over iemand gaat of naar een persoon te herleiden is. Zo is ook een e-mailadres of telefoonnummer vaak te herleiden naar een persoon. Een persoonsgegeven gaat bovendien om een gegeven van een natuurlijke persoon. Eenmanszaken, CV’s, VOF’s en maatschappen zijn naast ondernemers ook natuurlijke personen.

Grondslagen, welke is voor jou van toepassing?

In de AVG wordt uiteengezet onder welke voorwaarden het is toegestaan persoonsgegevens te verwerken. Op het moment dat je persoonsgegevens verwerkt, maak je immers inbreuk op de privacy van personen. Daarom stelt de AVG dat je alleen persoonsgegevens mag verwerken als je er een grondslag voor hebt. In de AVG zijn de volgende 6 grondslagen opgenomen:
 1. Je hebt toestemming van de betrokken persoon
 2. Gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
 3. Gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting
 4. Gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen
 5. Gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag
 6. Gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen
Voor je klanten (personen of organisaties die een product of dienst bij je hebben afgenomen en waar je dus een factuurrelatie mee hebt) geldt dat er geen expliciete toestemming nodig is. In de AVG wordt dit namelijk beschouwd als een verwerking die wordt uitgevoerd met het oog op de uitvoering van een overeenkomst. Je dient de persoon wel duidelijk aan te geven dat hij of zij altijd het recht heeft om bezwaar te maken tegen de verwerking. Voor niet-klanten waar de gegevensverwerking niet noodzakelijk is voor uitvoering van en overeenkomst, geldt dus dat je een andere grondslag nodig hebt zoals expliciete toestemming van de persoon.

Wat bedoelt de AVG met expliciete toestemming?

De toestemming moet vrij’, ‘specifiek’, ‘geïnformeerd’ en ‘ondubbelzinnig’ zijn gegeven. Deze onderdelen van de toestemming moeten ook zo worden gedocumenteerd en kunnen worden aangetoond.

Vrij:

 • De toestemming die wordt gevraagd, mag geen voorwaarde zijn voor iets anders.
 • Er mag geen sprake zijn van een afhankelijke positie van de persoon t.o.v. de organisatie. Hier is bijvoorbeeld sprake van als de persoon werkzaam is bij de organisatie.
 • De persoon moet de gegeven toestemming altijd kunnen intrekken zonder verdere consequenties.

Specifiek:

De vraag om toestemming moet heel specifieke het doel (of de doelen) van de verwerking bevatten.

Geïnformeerd:

In de vraag om toestemming moeten in het kort maar wel duidelijk de inhoud en het doel van de verwerking vermeld staan en het recht om de toestemming weer in te trekken.

Ondubbelzinnig:

De handeling die de persoon doet om toestemming te geven, moet duidelijk beschrijven waarvoor de persoon toestemming geeft.

Wat houdt het recht van bezwaar in?

De AVG geeft mensen het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van hun gegevens voor bijvoorbeeld postmailings. Mensen die hier gebruik van hebben gemaakt, mag je geen reclamepost meer sturen. Ook je klanten hebben het recht om bezwaar te maken.

Wat is de rol van de Telecommunicatiewet?

De Telecommunicatiewet staat in principe los van de AVG. De AVG bepaalt namelijk hoe bedrijven om moeten gaan met (het verzamelen van) persoonsgegevens. De Telecommunicatiewet heeft regels opgesteld voor het gebruik van persoonsgegevens voor o.a. telemarketing en e-mailmarketing. Het doel van deze regels is om mensen en organisaties zoveel mogelijk te beschermen tegen te veel ongevraagde commerciële e-mails en telefoongesprekken.

Wat zegt de Telecommunicatiewet over B2B telemarketing?

Om personen telefonisch te benaderen, heb je vooralsnog geen expliciete toestemming nodig tenzij deze persoon zich heeft aangemeld bij het Bel-me-niet Register. Alle natuurlijke personen (consumenten, eenmanszaken, CV’s, VOF’s en maatschappen) kunnen hun Nederlandse vaste en mobiele telefoonnummer(s) inschrijven in het Bel-me-niet Register. De Telecommunicatiewet stelt dat je eerst het Bel-me-niet Register moet raadplegen voordat je natuurlijke personen telefonisch benadert voor marketingdoeleinden. Betrokkenen die daarin hebben aangegeven geen prijs te stellen op telefonische marketing, mag je niet bellen. Bovendien moet je alle personen die je spreekt in het kader van je telemarketing campagne, wijzen op de mogelijkheid om zich in het Bel-me-niet Register te registreren. Per 1 juli 2021 gelden nieuwe regels als gevolg van een wetwijziging en mag telemarketing naar natuurlijke personen alleen nog op basis van opt-in. Hiermee komt er een einde aan het Bel-me-niet Register. De huidige applicatie zal vanaf dan niet meer beschikbaar zijn en alle gegevens erin worden vernietigd. Alle ins en outs met betrekking tot deze wetwijziging lees je in ons volgende artikel.

Je klanten, en personen die gevraagd hebben om telefonische communicatie, mag je bellen, ongeacht de inschrijving in het Bel-me-niet-Register. Je klanten hebben wel het recht van verzet. Zij kunnen aangeven dat zij niet langer door jouw organisatie gebeld willen worden. Dit wordt vastgelegd binnen het recht van verzet in de Telecommunicatiewet en moet je respecteren.

Wat zegt de Telecommunicatiewet over B2B e-mailmarketing?

Alle regels voor het versturen van reclame via e-mail staan in artikel 11.7 van de Telecommunicatiewet (de spamwet). Een belangrijke regel is dat je voor het versturen van een e-mailing met een commercieel, charitatief of ideëel doel, vooraf een opt-in (toestemming van de ontvanger) nodig hebt. Dit geldt ook voor nieuwsbrieven of eventuele marktonderzoeken waarin je een aanbod doet. Je dient deze toestemming vast te leggen en voor toezichthouders beschikbaar te houden zoals in de AVG gesteld wordt: de toestemming moet vrij’, ‘specifiek’, ‘geïnformeerd’ en ‘ondubbelzinnig’ zijn gegeven. De opt-in is nodig voor zowel persoonlijke als zakelijke e-mailadressen.

Klanten mag je zonder toestemming via e-mail benaderen. De regel is wel dat de producten of diensten in je marketingcampagne voldoende in verband moeten staan met wat je klant al bij jou gekocht heeft. Het aanbod in jouw marketingcampagne moet ook duidelijk afkomstig zijn van jouw organisatie. Ook moet het emailadres verkregen zijn in het kader van de verkoop van en product of dienst.

Je e-mailing moet bovendien altijd voldoen aan de volgende eisen:

 • Er moet duidelijk zijn wie de afzender is.
 • Er moet een e-mailadres worden vermeld zodat de ontvanger kan reageren.
 • Er is een opt-out om gemakkelijk af te kunnen melden voor toekomstige e-mails.

Heeft de Telecommunicatiewet ook invloed op postmailings?

De Telecommunicatiewet heeft geen invloed op je postmailings. Organisaties mogen klanten en prospects gewoon benaderen via de post. Voor een postmailing is geen expliciete en aantoonbare toestemming nodig. Post is juist een opt-out kanaal. Dat wil zeggen dat je organisaties en natuurlijke personen ongevraagd via de post mag benaderen, tenzij de organisatie via een Non-Mailing-Indicator aangeeft geen post te willen ontvangen. Het is goed om deze Non-Mailing-Indicator van organisaties te respecteren.
Heb je nog vragen over de AVG, de Telecommunicatiewet of wil je meer informatie over B2B marketingcampagnes, neem gerust contact met ons op.

Dit vind je waarschijnlijk ook interessant

Lists4Europe
International targeting

Onderdeel van Europees consortium Lists4Europe

Sinds 2013 is B2B Adressen (voorloper van Next BI, red.), dé specialist voor het leveren…
DTG overname DR3DATA
Algemeen

DTG overname DR3DATA

DTG realiseert met overname DR3DATA de meest rijke en complete B2B marketingdatabase van Nederland Amsterdam,…
Datavisualisatie
Business Intelligence

Verzamelen en standaardiseren van data

Data verzamelen en opschonen Is je bedrijfsdata verspreid over diverse systemen en bestanden? Dan is…

Een reactie achterlaten