Skip to main content

Wat doen wij met jouw gegevens?

Wanneer je data bij ons afneemt, gebruik maakt van onze dienstverlening of informatie bij ons aanvraagt, laat je persoonlijke gegevens bij ons achter. Waarom vragen wij deze informatie en wat doen wij ermee?

Wij gebruiken jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om je databestanden of data oplossingen te kunnen leveren, hebben wij je naam, adres, e-mailadres en betaalgegevens nodig.
  • Op https://www.mijndoelgroep.nl/ en https://bedrijvenzoeker.nextbi.nl/ heb je de mogelijkheid om een account aan te maken. In dit account slaan wij je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en overige benodigde betaalgegevens op. Je eerdere bestellingen en/of zoekopdrachten worden hier ook bewaard. Dit laatste is handig voor jezelf.
  • Je kunt je aanmelden voor onze nieuwsbrieven of als klant van ons kunnen wij je via e-mail informeren over eigen gelijksoortige producten en/of diensten. Wij houden je dan 6 tot 8 keer per jaar middels onze nieuwsbrieven op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van data en data oplossingen.
De gegevens die je bij ons achterlaat, beveiligen wij met een SSL (Secure Socket Layer). Je kunt er met deze SSL op vertrouwen dat er veilig met je persoonsgegevens wordt omgegaan en kwaadwillenden dit niet kunnen afluisteren.

Jouw rechten als ontvanger van onze nieuwsbrief

Stel dat je geen informatieve e-mails meer van ons zou willen ontvangen, dan kun je dit kenbaar maken via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief. Misschien zou je willen dat wij al je gegevens verwijderen. Je kunt in dit geval gebruikmaken van je recht op vergetelheid. Wij zijn in dit geval verplicht om alle opgeslagen gegevens over jou te verwijderen. Hoe je gebruik maakt van je recht op vergetelheid, lees je hier.

Is AVG van invloed op E-mailmarketing?

Niet de AVG maar de Telecommunicatiewet is van toepassing op e-mailmarketing. De toezichthouder van de Telecommunicatiewet is de Autoriteit Consument en Markt. Zij ziet erop toe dat je voor het versturen van e-mail met een commercieel, charitatief of ideëel doel vooraf toestemming van de ontvanger hebt gekregen. Deze toestemming, ook wel opt-in genoemd, moet je bovendien kunnen bewijzen door een aantal gegevens in je mailinglijst op te slaan waaronder:

  • de datum van inschrijving
  • de manier waarop de ontvanger op je mailinglijst is gekomen

Uitzondering op de toestemmingsregel

Er is volgens de Telecommunicatiewet één uitzondering op deze toestemmingsregel. Voor het sturen van e-mailings aan organisaties waar je een klantrelatie mee hebt, heb je geen expliciete toestemming nodig. “Een ieder die elektronische contactgegevens voor elektronische berichten heeft verkregen in het kader van de verkoop van zijn product of dienst mag deze gegevens gebruiken voor het overbrengen van communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden met betrekking tot eigen gelijksoortige producten of diensten, mits bij de verkrijging van de contactgegevens aan de klant duidelijk en uitdrukkelijk de gelegenheid is geboden om kosteloos en op gemakkelijke wijze verzet aan te tekenen tegen het gebruik van die elektronische contactgegevens, en, indien de klant hiervan geen gebruik heeft gemaakt, hem bij elke overgebrachte communicatie de mogelijkheid wordt geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen het verder gebruik van zijn elektronische contactgegevens.” Bron: Wetten.overheid.nl artikel 11.7.

Definitie ‘Klantrelatie’

De wet zegt dat er sprake is van een klantrelatie als de gegevens van de klant zijn verkregen in het kader van een transactie. Bij verkoop is er duidelijk sprake van een klantrelatie. Maar ook een informatieaanvraag op verzoek van de geïnteresseerde kan gelden als een relatie. De uiteindelijke beoordeling wordt aan de bedrijven zelf overgelaten omdat ieder geval specifiek is.

 

Wat wel door de AVG wordt bepaald inzake e-mailmarketing

De toestemming die door de ontvanger gegeven moet worden in het geval er geen klantrelatie is, wordt door de AVG bepaald. Er moet aan de onderstaande zaken zijn voldaan:

  • De toelichting bij het verzoek om toestemming dient specifiek te zijn: welke informatie mag gestuurd worden en met welke frequentie.
  • De toelichting bij het verzoek om toestemming dient ondubbelzinnig te zijn: je moet kunnen bewijzen dat de toestemming op een juiste manier is gegeven door het geven van voldoende informatie.
  • De opt-in moet vrijwillig gegeven zijn door middel van een actieve handeling. Dus geen vooraf aangevinkte vakjes en niet verwerkt ergens in de algemene voorwaarden.
  • De gegevens moeten rechtmatig, behoorlijk en op transparante wijze verkregen zijn. Er moet dus tijdens het verzamelen duidelijk zijn waarvoor je de gegevens gaat gebruiken.
  • De opt-ins moeten geregistreerd worden. Je moet dus altijd kunnen aantonen hoe je de opt-in hebt verzameld, zodat de rechtsgeldigheid ervan kan worden bewezen.

Elke geadresseerde heeft het recht zich te mogen verzetten tegen het verdere gebruik van zijn e-mailadres. De regels gelden zowel voor zakelijke als niet-zakelijke e-mailadressen.

Privacybeleid

We hebben ons privacybeleid aangepast zodat dit voldoet aan de AVG. In onze Privacy Statement geven we aan wat er met je gegevens gebeurt, waar ze zijn opgeslagen, welke rechten je hebt en hoe je een klacht kunt indienen.

Dit vind je waarschijnlijk ook interessant

Lists4Europe
International targeting

Onderdeel van Europees consortium Lists4Europe

Sinds 2013 is B2B Adressen (voorloper van Next BI, red.), dé specialist voor het leveren…
Datavisualisatie
Business Intelligence

Verzamelen en standaardiseren van data

Data verzamelen en opschonen Is je bedrijfsdata verspreid over diverse systemen en bestanden? Dan is…
Effectieve datavisualisatie
Business Intelligence

Wat zijn de geheimen voor een effectieve datavisualisatie?

5 geheimen voor een effectieve datavisualisatie Het doel van datavisualisatie is het optimaal communiceren van…

Leave a Reply

Op zoek naar leads?