Skip to main content

Wat is Data governance en waarom is het essentieel?

Data governance is de manier waarop data management is georganiseerd binnen je organisatie. Data governance zorgt voor een duidelijke visie en strategie die het onderhouden, actualiseren en beheren van je data in de praktijk mogelijk maken. Binnen data governance stel je namelijk de regels, afspraken en procedures op die alle data binnen je organisatie betreffen. Om data gedreven te werken en tot een goed data management te komen, is data governance dus het startpunt. De regels en procedures die worden opgesteld rondom het verzamelen, bewaren en beveiligen van je data zorgen er immers voor dat de kwaliteit en betrouwbaarheid van de data gewaarborgd kunnen worden en dat je organisatie voldoet aan de op dat moment geldende wet- en regelgeving. Dit laatste maakt data governance bovendien essentieel voor zowel grote als kleine organisaties.

“Is de data die je verzamelt en opslaat, echt de moeite waard?”

Data governance is onmisbaar bij de privacybescherming van persoonsgegevens zoals de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) deze beschrijft. Een persoonsgegeven is elk gegeven dat in relatie kan worden gebracht met een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Is je organisatie een B2B bedrijf met alleen zakelijke klanten, denk dan niet dat je niet met persoonsgegevens te maken hebt. Bedrijfsgegevens zoals een telefoonnummer of persoonlijk e-mailadres kunnen namelijk ook herleidbaar zijn naar een persoon. Dit maakt de wisselwerking tussen het verzamelen van noodzakelijke klantgegevens en klantgegevens ten behoeve van sales- en marketinginspanningen steeds belangrijker. Slecht onderhouden data kan namelijk zo maar leiden tot niet-naleving van de privacywetgeving, waardoor je organisatie sancties en reputatieschade riskeert. Vraag jezelf daarom steeds af of de data die je verzamelt en opslaat, echt de moeite waard is. Met data governance leg je dit alles vast en kunnen ook datakwaliteit issues al vroeg gesignaleerd en opgelost worden voordat ze nadelige gevolgen hebben voor je organisatie.

Waar ligt de verantwoordelijkheid voor data governance?

Omdat data op meerdere plaatsen binnen je organisatie worden verzameld en gebruikt, behoort data governance niet toe aan één afdeling zoals vaak de IT afdeling. Naast het correct bewaren van data, spelen namelijk ook de volledigheid en functionaliteit van data een grote rol binnen de organisatie. Zo worden klantgegevens voornamelijk verzameld en opgeslagen door salescollega’s en is voor marketingcollega’s een actueel klantenbestand van groot belang. Sales en marketing weten welke data verzameld worden, waar deze data worden bewaard en waarvoor de data worden ingezet. Daarom is het goed dat zij nauw betrokken zijn bij het opstellen van de regels, afspraken en procedures voor de data binnen je organisatie. Data governance werkt bovendien pas efficiënt als alle medewerkers binnen je organisatie het dragen.

Wil je meer weten over Data governance? Neem contact op

Dit vind je waarschijnlijk ook interessant

Kredietwaardigheid
Data management

Verklein je risico’s met kredietwaardigheid

Kredietwaardigheid van bedrijven De kredietwaardigheid van een bedrijf vertelt je in hoeverre het bedrijf aan…
Data marketeer
Data analyse

Word een betere marketeer met data

Met data word je een betere marketeer De hoeveelheid data waarover een marketeer kan beschikken,…
Dataverrijking
Data driven marketing

Meerwaarde door Dataverrijking

Dataverrijking bij gepersonaliseerd drukwerk “Gepersonaliseerd drukwerk met behulp van dataverrijking levert een respons rate op…

Leave a Reply

Op zoek naar leads?