Skip to main content

Data intelligence is de oplossing voor een goed databeheer, een goede en gewaarborgde datakwaliteit en succesvolle gegevensprofilering.

Geschatte leestijd: 6 minuten

Wat is Data intelligence

Data intelligence omvat het complete traject van verzamelen, interpreteren en inzetten van data. Zo ook analytische tools en methoden die bedrijven inzetten om de informatie die ze verzamelen inzichtelijk te maken en in te zetten om hun diensten of investeringen te optimaliseren. Data intelligence heeft uiteindelijk als doel een succesvollere besluitvorming in de toekomst te bevorderen.

Data intelligence in de praktijk

Een van de meest voorkomende toepassingen van Data intelligence is om de gedragingen van je doelgroep te begrijpen. Er wordt dan o.a. gekeken naar online trends en demografische informatie. Met behulp van dit soort gegevens kunnen bedrijven hun producten of diensten beter afstemmen op hun doelgroepen. Data intelligence wordt bovendien ingezet bij cruciale besluitvorming binnen bedrijven. Daarom is het uiterst belangrijk dat de data die gebruikt worden voor Data intelligence, solide zijn. Data governance is het antwoord op deze uitdaging. Data governance is de manier waarop data management is georganiseerd binnen je organisatie en zorgt voor een duidelijke visie en strategie die het onderhouden, actualiseren en beheren van je data in de praktijk mogelijk maken. Data governance zorgt dus voor de solide gegevensbasis voor Data intelligence middels regels en procedures die worden opgesteld rondom het verzamelen, bewaren en beveiligen van je data. Een mooie en belangrijke bijkomstigheid is dat Data governance er tevens voor zorgt dat je organisatie voldoet aan de op dat moment geldende wet- en regelgeving.

Hoe helpt Data intelligence je bedrijf te groeien?

Data intelligence is de oplossing voor een goed databeheer, een goede en gewaarborgde datakwaliteit en succesvolle gegevensprofilering. Ondernemers kunnen met Data intelligence gegevens binnen de organisatie op een voorschrijvende manier bekijken en begrijpen. Hierdoor kunnen nieuwe succesvolle aanbevelingen en acties worden gevormd, gebaseerd op analyses en eerdere prestaties. Ook de operationele efficiëntie van bedrijven wordt vergroot door het inzetten van Data intelligence. Het maakt mensen in een onderneming slimmer en stelt hen hierdoor in staat om betere en snellere beslissingen te nemen waardoor zij de concurrentie een stap voor blijven. Bedrijven kunnen hun strategie in real-time aanpassen om beter te anticiperen op behoeften en klanten te ondersteunen.

Wat is het doel van Data intelligence?

Het doel van Data intelligence is voor elk bedrijf verschillend. Het doel weerspiegelt namelijk de doelstellingen van het bedrijf. De branche waarbinnen het bedrijf opereert, is van invloed op de aard van de doelstellingen. Sterk gereguleerde sectoren, zoals media, telecom, financiële dienstverlening en gezondheidszorg zijn traditioneel risicomijdend en onderworpen aan compliancy. Ondernemingen binnen deze sectoren worden regelmatig geconfronteerd met nieuwe en complexe regels, zowel op nationaal als op Europees niveau. Minder gereguleerde sectoren zoals de detailhandel, proberen klantgegevens vaak meer proactief te gebruiken, waardoor hun strategieën offensiever worden. Maar dat is aan het veranderen; tegenwoordig proberen gereguleerde industrieën zowel aanvallend als verdedigend te spelen en klantgegevens proactiever te gebruiken. Evenzo stimuleren detailhandelaren en andere minder gereguleerde sectoren defensieve maatregelen om naleving van de AVG te waarborgen. Zodra het doel van Data intelligence door het bedrijf is bepaald, gebaseerd op de doelstellingen, gaat het proces van start.

Door data centraal te stellen in doelen en besluitvorming, ontwikkelen ondernemers een datacultuur van samenwerking, gebaseerd op strategie.

FAQ’s Data intelligence

Wat is Data intelligence?

Data intelligence omvat het complete traject van verzamelen, interpreteren en inzetten van data met het doel om een succesvollere besluitvorming in de toekomst te bevorderen.

 

Wat is het verschil tussen Data intelligence en business intelligence?

Zowel Data intelligence als Business intelligence vormen essentiële onderdelen bij het optimaliseren van diverse bedrijfsprocessen. Data intelligence is met name gericht op het analyseren van data en de weg hiernaartoe. Business intelligence richt zich meer op het organiseren van gegevens en het presenteren ervan op een man Hoe kan ik data-intelligentie gebruiken?

 

Waarom Data intelligence inzetten?

Data intelligence is de oplossing voor een goed databeheer, een goede en gewaarborgde datakwaliteit en succesvolle gegevensprofilering. Ondernemers kunnen met Data intelligence gegevens binnen de organisatie op een voorschrijvende manier bekijken en begrijpen. Hierdoor kunnen nieuwe succesvolle aanbevelingen en acties worden gevormd, gebaseerd op analyses en eerdere prestaties. Data intelligence helpt je onderneming groeien.

 

Wat is het doel van Data intelligence?

Voorbeelden van doelen van Data intelligence zijn:

  • Het beter benutten van klantdata. Klantgegevens worden geanalyseerd om nieuwe belangrijke inzichten te verkrijgen en betere beslissingen te kunnen nemen.
  • Het bedrijf wil gegevens migreren naar een datawarehouse in de cloud. Data intelligence kan helpen bij het testen van de software als migratietool, voor een deel van de totale data. Het biedt antwoorden of vragen als; Brengt het reeds bestaande knelpunten aan het licht? Behandelt het de gegevens correct tijdens het migreren? Hoe verloopt de verplaatsing van de gegevens naar de cloud?
  • Beter en sneller kunnen handelen van het top management, een afdeling of een team binnen de organisatie.
  • Kosten en baten beter inzichtelijk maken voor een efficiëntere bedrijfsvoering.

 

Wil je meer informatie over Data intelligence? Neem contact op

Dit vind je waarschijnlijk ook interessant

Datavisualisatie
Business Intelligence

Verzamelen en standaardiseren van data

Data verzamelen en opschonen Is je bedrijfsdata verspreid over diverse systemen en bestanden? Dan is…
Effectieve datavisualisatie
Business Intelligence

Wat zijn de geheimen voor een effectieve datavisualisatie?

5 geheimen voor een effectieve datavisualisatie Het doel van datavisualisatie is het optimaal communiceren van…
Succesvol analyses inzetten
Business Intelligence

10 tips om analyses succesvol in te zetten

Doordachte analyses, 10 tips Tegenwoordig maken steeds meer organisaties gebruik van analyses. Maar niet altijd…

Een reactie achterlaten

Op zoek naar leads?