Skip to main content

Disclaimer NextBI

NextBI heeft deze disclaimer geplaatst om duidelijkheid te bieden over het gebruik van haar websites. De disclaimer heeft betrekking op:

Toegang tot en gebruik van de websites en webshops van NextBI (https://nextbi.nl/, https://bedrijvenzoeker.nextbi.nl/ en https://www.mijndoelgroep.nl/) en de gerelateerde internetapplicaties zijn onderworpen aan onderstaande voorwaarden, tenzij anders bepaald in aanvullende voorwaarden in de betreffende applicatie of ander gedeelte van de site gesteld. Gebruik van de websites, webshop en gerelateerde internetapplicaties betekent de volledige aanvaarding van deze voorwaarden en aanvullende voorwaarden gesteld in de applicaties en andere delen van de site. Tevens attenderen wij je op ons Privacy Statement en onze Algemene Voorwaarden.
NextBI besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud en actualiteit van haar websites, webshop en internetapplicaties. Ondanks deze zorg, kunnen er fouten of onvolkomenheden in deze informatie voorkomen waar NextBI niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor gehouden kan worden. Eventuele onvolledigheden en/of typefouten worden na constatering door NextBI gecorrigeerd dan wel aangepast. NextBI behoudt zich het recht voor om zonder vooraankondiging wijzigingen aan te brengen in de voorwaarden, producten en diensten of andere informatie waarnaar op de websites en webshops verwezen wordt.
NextBI aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van websites en/of webshops en/of webapplicaties. NextBI aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de websites en webshop van NextBI opgenomen informatie en tarieven of aangaande de toegang tot of het gebruik van de website.

 

De op de websites en webshop genoemde producten en diensten zijn te allen tijde onderworpen aan de Algemene Voorwaarden van NextBI. Hoewel NextBI alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is NextBI niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de websites en webshop via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar websites die niet door NextBI worden onderhouden, zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel NextBI uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

 

Indien je vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot deze verklaring of het gebruik van websites en/of webshops van NextBI kun je contact met ons opnemen via info@nextbi.nl of telefonisch via +31(0)88-028 38 00.

Startbaan 6
1185 XR Amstelveen

KvK nummer: 20078697
IBAN: NL98RABO0305995170
BIC: RABONL2U
BTW nummer: NL0094.75.898.B01

Op zoek naar leads?