Skip to main content

Geschatte leestijd: 5 minuten

In 2024 tekenen zich binnen datagedreven organisaties vier belangrijke trends af. Deze ontwikkelingen weerspiegelen de voortdurende zoektocht naar optimalisatie, efficiëntie en waardecreatie in een wereld waarin data een centrale rol spelen. Laten we dieper ingaan op de kern van deze trends en hun impact op de manier waarop organisaties met data omgaan en besluitvorming benaderen. Van de cruciale rol van data governance tot de opkomst van realtime gegevensverwerking, datademocratisering en de groeiende adoptie van AI; deze ontwikkelingen vormen samen een dynamisch landschap dat de toekomst van datagestuurde bedrijfsvoering vorm zal geven.

1. Belangrijkere rol van data governance

Data governance is van cruciaal belang voor datagedreven organisaties. Nu data steeds belangrijker worden voor de bedrijfsvoering, is data governance nodig om data die in je organisatie aanwezig zijn, veilig, accuraat en up-to-date te houden. Data governance is het beleid voor gegevensbeheer met een reeks regels en richtlijnen die zijn geformuleerd om de kwaliteit en toegankelijkheid van gegevens, evenals de veiligheid en privacy ervan, te garanderen. Dit beleid kan formeel zijn, maar hoeft niet altijd in steen gebeiteld te zijn. Veel organisaties maken al gebruik van een vorm van data governance. Zo creëren IT-afdelingen vaak al een routinematig beleid voor het delen van bestanden op bedrijfsservers of voor het beheren van persoonlijke gegevens van klanten. Eén ding is zeker; data governance is voor elk bedrijf essentieel omdat het ervoor zorgt dat hun gegevens correct, georganiseerd en toegankelijk zijn.

2. Opkomst van realtime gegevensverwerking

Realtime gegevensverwerking is een belangrijke trend die in 2024 een grote rol zal spelen binnen datagedreven organisaties. Organisaties die efficiënte datagestuurde beslissingen willen nemen, moeten data in realtime verwerken. Voorheen was dit nog duur en arbeidsintensief en daarom niet voor kleine bedrijven weggelegd. Dankzij de voortdurende technologische vooruitgang worden tegenwoordig steeds meer tools ontwikkeld waarmee bedrijven van elke omvang toegang krijgen tot realtime gegevens. Hoewel veel bedrijven momenteel gegevens in batches verwerken, wat nog steeds effectief kan zijn, zal vanaf 2024 de adoptie van realtime data aanzienlijk toenemen. Het gebruik van realtime gegevens biedt bedrijven namelijk het voordeel van snellere besluitvorming op basis van relevante inzichten, terwijl de beschikbare data ook nauwkeuriger is. Dit leidt tot aanzienlijk hogere rendementen op sales- en marketinginspanningen.

3. Datademocratisering steeds populairder

Binnen datagedreven organisaties wordt datademocratisering een steeds populairder concept. Wanneer datademocratisering is doorgevoerd, zijn data toegankelijker en bruikbaarder voor iedereen binnen de organisatie, zelfs voor niet-technische gebruikers. In het verleden moesten de meeste dataverzoeken via het datateam worden gefilterd, wat leidde tot knelpunten en datasilo’s. Met datademocratisering hebben gebruikers de mogelijkheid om datagestuurde beslissingen te nemen en inzichten te verzamelen zonder afhankelijk te zijn van het datateam. Er komen steeds meer platforms waarbinnen gebruikers eenvoudig verzoeken kunnen indienen en feedback kunnen krijgen zonder dat ze over uitgebreide technische kennis of expertise hoeven te beschikken. Over het geheel genomen is datademocratisering een belangrijke trend die organisaties kan helpen het volledige potentieel van hun data te ontsluiten. Door data voor iedereen toegankelijk te maken, kunnen organisaties betere beslissingen nemen, innovatie stimuleren en de concurrentie voor blijven.

4. Verhoogde adoptie van AI

AI (artificial intelligence) wordt een steeds gangbaardere technologie in tal van sectoren en wordt ook gebruikt in databeheer. In 2024 zal de adoptie van AI steeds vaker voorkomen in data governance en andere belangrijke bedrijfsprocessen. AI biedt voordelen voor data governance, waardoor data governance-beleid efficiënter en effectiever kan worden geïmplementeerd. AI kan organisaties helpen snel afwijkingen en inconsistenties in gegevens te identificeren die anders misschien onopgemerkt zouden blijven. Omdat dit systeem datafouten kan detecteren, wordt de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de gegevens in het algemeen verbeterd. AI is ook uiterst nuttig voor het in kaart brengen van data en patroonherkenning. Met deze technologie kunnen organisaties hun datadetectie proces automatiseren. In de zin van data governance kan AI ook helpen bij het opsporen en voorkomen van datalekken. AI algoritmen kunnen worden getraind om verdacht gedrag te detecteren en te rapporteren aan datateams om actie te ondernemen.‍

 

Wil je meer weten over datatrends en data toepassingen? Neem contact op

Dit vind je waarschijnlijk ook interessant

Datavisualisatie
Business Intelligence

Verzamelen en standaardiseren van data

Data verzamelen en opschonen Is je bedrijfsdata verspreid over diverse systemen en bestanden? Dan is…
Effectieve datavisualisatie
Business Intelligence

Wat zijn de geheimen voor een effectieve datavisualisatie?

5 geheimen voor een effectieve datavisualisatie Het doel van datavisualisatie is het optimaal communiceren van…
Succesvol analyses inzetten
Business Intelligence

10 tips om analyses succesvol in te zetten

Doordachte analyses, 10 tips Tegenwoordig maken steeds meer organisaties gebruik van analyses. Maar niet altijd…

Leave a Reply

Op zoek naar leads?