Skip to main content

Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van NextBI zijn van toepassing op offertes, aanbiedingen en overeenkomsten, betreffende levering door NextBI van diensten en/of data, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan of tot stand zijn gekomen.

Met de Algemene Voorwaarden van NextBI is het direct duidelijk welke rechten en plichten er zijn en weet je als klant waar je aan toe bent.

In de Algemene Voorwaarden vind je de volgende artikelen:

 • Artikel 1: Definities
 • Artikel 2: Algemeen
 • Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst
 • Artikel 4: Uitvoering dienstverlening
 • Artikel 5: Datalevering
 • Artikel 6: Online Services
 • Artikel 7: Medewerking door Contractant
 • Artikel 8: Vergoeding en betaling
 • Artikel 9: Intellectuele Eigendomsrechten
 • Artikel 10: Privacy en gegevensbescherming
 • Artikel 11: Verwerking Persoonsgegevens
 • Artikel 12: Geheimhouding
 • Artikel 13: Garanties en aansprakelijkheid
 • Artikel 14: Opschorting
 • Artikel 15: Duur van de Overeenkomst
 • Artikel 16: Slotbepalingen

Daarnaast zijn ook de Verwerkersovereenkomst met de bijbehorende bijlagen ‘Specificaties Persoonsgegevens en Betrokkenen’ en ‘Sub verwerkers/categorieën van sub verwerkers’ in de Algemene Voorwaarden opgenomen.

Hoe zorgt NextBI dat jouw persoonsgegevens juist zijn?

We hechten er vanzelfsprekend veel waarde aan dat de gegevens die we van jou verwerken juist zijn. Mocht je gegevens signaleren die onjuist zijn dan horen we dat natuurlijk graag via gegevensbescherming@nextbi.nl.

Heb je een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens? Dan kan je deze klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Indien je je wilt uitschrijven voor onze e-mailnieuwsbrief kan dat via de uitschrijf link die je vindt in de nieuwsbrief alsook in de webversie daarvan. Daarnaast kun je jouw verzoek tot uitschrijving sturen naar gegevensbescherming@netxbi.nl of telefonisch doorgeven via +31(0)88-028 38 00.

Vereniging voor zakelijke B2B informatie (VVZBI)

NextBI is lid van de Vereniging voor zakelijke B2B informatie (VVZBI). Samen borgen wij rechtszekerheid in het economische verkeer. Als vereniging hebben wij een Privacygedragscode waaraan wij en de andere leden zich volledig confirmeren.

Startbaan 6
1185 XR Amstelveen

KvK nummer: 20078697
IBAN: NL98RABO0305995170
BIC: RABONL2U
BTW nummer: NL0094.75.898.B01

Op zoek naar leads?