Een sterkere band met haar leden voor Techniek Nederland

Techniek Nederland, één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland, zet in op data

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Zij maken technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. Techniek Nederland vertegenwoordigt ruim 6.000 bedrijven en is daarmee één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland.

 

Inspelen op de actuele informatiebehoefte

Techniek Nederland zocht een partner die haar kon helpen om een optimaal inzicht in de samenstelling van haar ledenbestand te krijgen. Esther Kok, Teamleider Marketing: “Onze doelstellingen van het inzichtelijk maken van onze gegevens zijn om zo gericht en relevant mogelijk te kunnen communiceren met onze leden en om optimaal in te kunnen spelen op de actuele informatiebehoefte. Kernwoorden voor onze samenwerking met NextBI: snel, accuraat en efficiënt. De goede klantvriendelijke en persoonlijke communicatie met NextBI dragen zeker bij aan onze fijne samenwerking.”

Betere klantbinding en klanttevredenheid

Om de schat aan data van Techniek Nederland allereerst naar een hoger niveau te tillen, heeft NextBI het bestaande ledenbestand verrijkt met waardevolle extra datapunten. Nu bieden criteria zoals de exacte bedrijfsactiviteit, het aantal medewerkers, de rechtsvorm en de oprichtingsdatum van de leden, Techniek Nederland de gewenste meerwaarde waarmee zij een nog betere klantbinding en klanttevredenheid tot stand brengen. Bovendien kunnen kansen in cross- en upselling nu inzichtelijk worden gemaakt.

Potentiële nieuwe leden in kaart

 

Daarnaast heeft NextBI als bedrijfsinformatiespecialist met dit actueel en uitgebreide bronbestand van leden de mogelijkheid om potentiële nieuwe leden in kaart te brengen. Techniek Nederland heeft daardoor nu de grootte van haar markt en de regionale spreiding inzichtelijk alsook de organisaties die wel tot haar doelgroep behoren maar nog niet van de voordelen van het lidmaatschap profiteren. Met deze statistische informatie van NextBI kan Techniek Nederland gericht en succesvol haar ledenbestand kan uitbreiden.

Startbaan 6
1185 XR Amstelveen

KvK nummer: 20078697
IBAN: NL98RABO0305995170
BIC: RABONL2U
BTW nummer: NL0094.75.898.B01